Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp biến đổi tương đương

Phương pháp biến đổi tương đương là một trong những phương pháp thường được dùng để chứng minh bất đẳng thức. Các em cần khéo léo biến đổi bất đẳng thức cần chứng minh về bất đẳng thức đã được chứng minh hoặc hiển nhiên đúng.

Bài giảng Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp biến đổi tương đương này nhằm giúp các em học sinh có một số kỹ năng để chứng minh bất đẳng thức. Muốn sử dụng thành thạo phương pháp biến đổi tương đương để chứng minh bất đẳng thức thì các em cần phải học thuộc và ghi nhớ các khái niệm, định lý và tính chất về bất đẳng thức để sử dụng vào phép biến đổi tương đương.
Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp biến đổi tương đươngChứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp biến đổi tương đương-1Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp biến đổi tương đương-2Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp biến đổi tương đương-3Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp biến đổi tương đương-4Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp biến đổi tương đương-5Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp biến đổi tương đương-6Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp biến đổi tương đương-7Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp biến đổi tương đương-8Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp biến đổi tương đương-9Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp biến đổi tương đương-10Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp biến đổi tương đương-11Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp biến đổi tương đương-12