Thẻ: biến đổi tương đương

Kỹ thuật biến đổi tương đương trong chứng minh bất đẳng thức

Kỹ thuật biến đổi tương đương là phương pháp được sử dụng thường xuyên trong chứng minh bất đẳng thức và tỏ ra rất hiệu quả. Phương pháp biến đổi tương đương được sử dụng như nào, các em hãy đọc tiếp dưới đây. 1. Kiến thức cần nhớ Giả sử ta cần chứng minh

Chứng minh BĐT lượng giác bằng cách biến đổi tương đương

Phương pháp chứng minh BĐT lượng giác bằng cách biến đổi tương đương là phương pháp sử dụng sự biến đổi qua lại của các bất đẳng thức. Để có thể sử dụng tốt phương pháp này, các em cần phải nắm vững những kiến thức cần thiết về biến đổi lượng giác, các đẳng

Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp biến đổi tương đương

Phương pháp biến đổi tương đương là một trong những phương pháp thường được dùng để chứng minh bất đẳng thức. Các em cần khéo léo biến đổi bất đẳng thức cần chứng minh về bất đẳng thức đã được chứng minh hoặc hiển nhiên đúng. Bài giảng Chứng minh bất đẳng thức bằng phương