Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp phần tử cực biên

Phương pháp phần tử cực biên được 2 tác giả Vũ Minh Thắng và Nguyễn Thế Anh – sinh viên K41 Đại học sư phạm Hà Nội biên soạn để chứng minh bất đẳng thức.

Nội dung của phương pháp này xuất phát từ các định lí sau:
Định lý 1: Nếu f(x) là hàm bậc nhất theo x thì: nếu f(a) ≥ 0, f(b) ≥ 0 khi đó f(x) ≥ 0 với ∀ x ∈ [a;b]

….

Các bạn đọc tiếp ở dưới đây với Phương pháp phần tử cực biên để chứng minh bất đẳng thức