Chuyên mục: Bất đẳng thức

Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số để chứng minh bất đẳng thức

Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số để chứng minh bất đẳng thức là một trong những phương pháp căn bản để chứng minh các bất đẳng thức lượng giác và bất đẳng thức chứa ẩn. Muốn xác định được tính đơn điệu của hàm số, người ta thường phải sử dụng đạo hàm. Nói

Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp biến đổi tương đương

Phương pháp biến đổi tương đương là một trong những phương pháp thường được dùng để chứng minh bất đẳng thức. Các em cần khéo léo biến đổi bất đẳng thức cần chứng minh về bất đẳng thức đã được chứng minh hoặc hiển nhiên đúng. Bài giảng Chứng minh bất đẳng thức bằng phương