Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số để chứng minh bất đẳng thức

Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số để chứng minh bất đẳng thức là một trong những phương pháp căn bản để chứng minh các bất đẳng thức lượng giác và bất đẳng thức chứa ẩn.

Muốn xác định được tính đơn điệu của hàm số, người ta thường phải sử dụng đạo hàm. Nói cách khác Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số để chứng minh bất đẳng thức có nghĩa là sử dụng đạo hàm để chứng minh bất đẳng thức. Ngoài ra có thể sử dụng đạo hàm để tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.

Các em học sinh đọc tài liệu bên dưới để hiểu rõ thêm về phương pháp chứng minh bất đẳng thức này.