Chuyên mục: Bất đẳng thức

Chứng minh các bất đẳng thức về tổng, tích của dãy số – Phương pháp quy nạp

1. Một số kiến thức cần nhớ a) Ph­­ương pháp làm trội, làm giảm Giả sử cần chứng minh $latex \displaystyle A\le B$, khi đó ta cần làm trội biểu thức A thành $latex \displaystyle A\le M$ rồi chứng minh $latex \displaystyle M\le B$. Cũng có thể làm giảm B thành $latex \displaystyle M\le B$ rồi chứng

Sử dụng các tính chất của tỉ số, tính chất giá trị tuyệt đối và tính chất của tam thức bậc hai trong chứng minh bất đẳng thức

Người ta có thể sử dụng các tính chất của tỉ số, tính chất giá trị tuyệt đối và tính chất của tam thức bậc hai để làm các bài toán chứng minh bất đẳng thức. Các em hãy đọc lý thuyết và xem các ví dụ để hiểu rõ về phương pháp này. A.

Kỹ thuật biến đổi tương đương trong chứng minh bất đẳng thức

Kỹ thuật biến đổi tương đương là phương pháp được sử dụng thường xuyên trong chứng minh bất đẳng thức và tỏ ra rất hiệu quả. Phương pháp biến đổi tương đương được sử dụng như nào, các em hãy đọc tiếp dưới đây. 1. Kiến thức cần nhớ Giả sử ta cần chứng minh

Những Kỹ Năng Giải Toán Đặc Sắc Bất Đẳng Thức – Nguyễn Công Lợi

Cuốn sách Những Kỹ Năng Giải Toán Đặc Sắc Bất Đẳng Thức là một cuốn sách hay về BĐT được tác giả chia thành 3 chương với các chủ đề tiêu biểu. Trong mỗi chương chia thành các chủ đề, mỗi chủ đề đi phân tích chi tiết các phương pháp, ứng dụng của bất