Công thức tính nguyên hàm đầy đủ nhất

Công thức nguyên hàm là những công thức không thể thiếu với môn giải tích lớp 12. Đây là kiến thức mà các em cần nắm vững nếu muốn làm tốt các bài tập với chuyên đề tích phân.

1. Các công thức tính nguyên hàm thường gặp:

Công thức tính nguyên hàm đầy đủ nhất

Công thức tính nguyên hàm đầy đủ nhất-1

2. Các công thức nguyên hàm

Công thức nguyên hàm lượng giác, nguyên hàm số mũ, nguyên hàm logarit, các công thức nguyên hàm mở rộng, nguyên hàm từng phần:

Công thức tính nguyên hàm đầy đủ nhất-2

Theo thứ tự của chương trình chuyên đề Đạo hàm và Tích phân thì sau bài viết về Đạo hàm mà Toán Cấp 3 giới thiệu thì bài viết Nguyên hàm này chia sẻ những kiến thức căn bản vô cùng quan trọng để giúp các em ôn luyện các bài toán Tích phân đỡ vất vả hơn.