Ebook 225 bài tự luận và 252 câu trắc nghiệm toán khảo sát hàm số

Chúng tôi biên soạn cuốn sách Ebook 225 bài tự luận và 252 câu trắc nghiệm toán khảo sát hàm số này theo hướng ra đề thi trắc nghiệm cũa Bộ Giáo dục và Đào tạo bắt đầu từ năm 2007.

Để làm được bài thi trắc nghiệm trước tiên ta phải nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa, thuộc công thức, có kĩ năng tính toán nhanh. Ta phải thực tập trước bằng các bài tự luận đơn giản (loại bỏ các bài quá dài và khó), sau đó mới thực hành các câu trắc nghiệm. Bạn đọc tự làm bài xem có đúng và đảm bảo thời gian từ một đến hai phút mỗi câu, sau đó kiểm tra kết quả bằng câu trả lời ở phần sau.

Việc biên soạn câu trắc nghiệm là hoàn toàn mới mẻ, chắc chắn sẽ có câu chưa hay, chúng tôi sẽ chỉnh đổi trong lần tái bản, mong được bạn đọc góp ý.

Đọc sách 225 bài tự luận và 252 câu trắc nghiệm toán khảo sát hàm số: