Kỹ thuật bất đẳng thức Cauchy (Cosi) ngược dấu

Kỹ thuật bất đẳng thức Cosi ngược dấu được biên soạn bởi Vũ Đình Việt và Trần Trung Kiên biên tập lại từ cuốn Sáng tạo bất đẳng thức của tác giả Phạm Kim Hùng.

Để góp phần giúp cho các bạn nắm vững các kiến thức về bất đẳng thức này, vận dụng một số kỹ năng, phương pháp để giải quyết các bài toán liên quan đến bất đẳng thức, cũng như việc tìm đọc các tài liệu viết về bất đẳng thức được dễ dàng hơn, tôi đã tổng hợp và hệ thống ngắn gọn lại các bài tập tiêu biểu của phương pháp gọi là: “Kỹ thuật Cauchy ngược dấu”.

Tài liệu gồm 4 phần chính:
Phần I: Lời nói đầu
Phần II: Kỹ thuật Cauchy ngược dấu – Phạm Kim Hùng : Phần này sẽ trích nguyên mẫu trong sách ”Sáng tạo bất đẳng thức” – Phạm Kim Hùng.
Phần III: Một số bài toán hay có lời giải : Ở Phần này gồm các bài toán và lời giải của các thành viên trên diendantoanhoc.net cùng một số bài toán sưu tầm.
Phần IV: Bài tập bất đẳng thức đề nghị

(Nguồn tài liệu diendantoanhoc.net)