Thẻ: bất đẳng thức Cosi

Áp dụng bất đẳng thức Cosi vào giải toán

Ở bài viết này các em sẽ được học cách áp dụng bất đẳng thức Cosi vào giải toán với các dạng bài tập khác nhau từ đại số cho tới hình học. Trước hết xin nhắc lại công thức tổng quát của bất đẳng thức Cosi với n số không âm. [latex]\displaystyle \frac{{{a}_{1}}+{{a}_{2}}+…+{{a}_{n}}}{n}\ge \sqrt[n]{{{a}_{1}}.{{a}_{2}}…{{a}_{n}}}[/latex] Dấu

Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Cosi – Nguyễn Cao Cường

Cuốn Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Cosi được thầy giáo Nguyễn Cao Cường biên soạn với mục đích giúp các bạn hiểu rõ về bất đẳng thức Côsi và ứng dụng của nó trong việc giải bài tập. Lời mở đầu của cuốn sách là những quy tắc chung khi sử dụng bất

Các bất đẳng thức quan trọng, thường dùng trong Toán cấp 3

Trong chương trình Toán cấp 3 có một số bất đẳng thức quan trọng và thường được dùng đó là: bất đẳng thức Cosi, bất đẳng thức Bunhiacopxki và bất đẳng thức Bernoulli… Ngoài ra còn có bất đẳng thức Cauchy – Schward, bất đẳng thức Chebyshev, bất đẳng thức Jensen, bất đẳng thức Holder. Và một số bất đẳng thức mở rộng khác. Tuy nhiên