Kỹ thuật giải Toán trắc nghiệm bằng máy tính casio

Môn toán áp dụng hình thức thi trắc nghiệm đòi hỏi học sinh phải có kỹ năng sử dụng máy tính thuần thục, đây được coi là giải pháp “cứu cánh” giúp các em ẵm điểm tuyệt đối.

Ngoài vận dụng các công thức và cách làm bài tập thì sử dụng máy tính casio giúp các em giải nhanh được các chuyên đề nguyên hàm, tích phân, lượng giác, số phức, tính đạo hàm, giới hạn, giải phương trình, bất phương trình và hệ phương trình. Việc chuyển sang hình thức thi trắc nghiệm đòi hỏi các em phải tư duy và có sự tính toán nhanh nhậy trong từng câu hỏi vì thế một trong những bí quyết để đạt điểm thi môn toán cao là biết cách tính toán bằng máy tính casio

 I.Hàm số
Các bài toán chủ yếu hỏi về cực trị do đó ta ta sẽ sử dụng tính năng đạo hàm.

ddx(X2)∣∣X=1ddxX2|X=1                                 2
Ví dụ 1: Hàm số y = x3 − 5×2 + 3x + 1y = x3 – 5×2 + 3x + 1 đạt cực trị khi:
A. [x=−3x=−13x=-3x=-13     B. [x=0x=−103x=0x=-103    C. [x=0x=103x=0x=103     D. [x=3x=13x=3x=13
Các em hã nhập như sau:

ddx(X3−5X2+3X+1) …                               60ddxX3-5X2+3X+1 …                               60
Do đó loại A vì đạo hàm của y không bằng 0 tại x = -3 nên nó không thêr là cực trị được
Tương tự các em thử với x =0

Loại nốt B, C Do đó ta sẽ chọn D.

Ví dụ 2: Hàm số y = x3 − 6×2 + mx +1y = x3 – 6×2 + mx +1 đôgnf biến trên miền (0,+∞)0,+∞ khi giá trị m là:
A. m≥0m≥0               B. m≥12m≥12               C. m≤0m≤0             D. m≤12m≤12
Những bài toán như thế này tốt nhất tốt nhất là các em đạo hàm tay cho dể xét, ta đạo hàm luôn trên máy và thay tham số m bằng tham số Y trên máy

Tìm Y để biểu thức trên > 0 với x thuộc (0,+∞)0,+∞ thì khi đó hàm số đồng biến thôi. ^^
Các em chọn bừa x=1 rồi chọn Y theo hướng loại dần đáp án, trước hết chọn Y = 15 xem A, B đúng không hay C, D đúng.

Do đó A, B sẽ đúng, giờ A, B nó khác nhau giá trị 0 →→12 chọn bừa x=1

Khi đã nắm chắc được cách giải toán bằng máy tính các em sẽ dễ dàng hơn trên con đường chính phục điểm 10 môn toán.