Một số dạng toán về đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian có mối liên hệ mật thiết với nhau. Và được biểu thị qua phương trình đường thẳng, phương trình mặt phẳng.

Một số dạng toán thường gặp:

– Dạng 1: Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng

– Dạng 2: Vị trí tương đối của hai đường thẳng và trong không gian

– Dạng 3: Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng

– Dạng 4: Tìm hình chiếu

Cụ thể các dạng trên: