Thẻ: đường thẳng

Ứng dụng phương trình đường thẳng để giải phương trình căn thức

Toán cấp 3 giới thiệu với em cách ứng dụng phương trình đường thẳng để giải phương trình căn thức qua các ví dụ. Có nếu ra phương pháp giải dễ hiểu. Trước tiên chúng ta cần nhắc lại kiến thức về đường thẳng. 1. Hai dạng phương trình đường thẳng a) Phương trình tổng

Một số dạng toán về đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian có mối liên hệ mật thiết với nhau. Và được biểu thị qua phương trình đường thẳng, phương trình mặt phẳng. Một số dạng toán thường gặp: – Dạng 1: Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng – Dạng 2: Vị trí tương

Lý thuyết phương trình đường thẳng

Lý thuyết phương trình đường thẳng: vectơ chỉ phương, phương trình tham số, vectơ pháp tuyến, vị trí tương đối của 2 đường thẳng, góc giữa 2 đường thẳng. 1. Vectơ chỉ phương của đường thẳng 2. Phương trình tham số của đường thẳng 3. Vectơ pháp tuyến của đường thẳng 4. Phương trình tổng

Khái niệm về đường thẳng, phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Oxy

Đường thẳng là yếu tố cực kì quan trọng trong hình học, các khái niệm về đường thẳng, phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Oxy được trình bày ở bài viết này. ( Ngoài lề: Theo wiki thì: ” Đường thẳng là một khái niệm nguyên thủy không định nghĩa, được sử dụng làm cơ