Khái niệm về đường thẳng, phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Oxy

Đường thẳng là yếu tố cực kì quan trọng trong hình học, các khái niệm về đường thẳng, phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Oxy được trình bày ở bài viết này.

( Ngoài lề:

Theo wiki thì:

” Đường thẳng là một khái niệm nguyên thủy không định nghĩa, được sử dụng làm cơ sở để xây dựng các khái niệm toán học khác. Đường thẳng được hiểu như cái gì đó không có chiều rộng (không gian một chiều) có độ cong bằng không tại mọi điểm.”

“Một đường thẳng được hiểu như là một đường dài (vô hạn), mỏng (vô cùng) và thẳng tuyệt đối. Trong hình học Euclide, có một và chỉ có một đường thẳng đi qua hai điểm bất kỳ khác nhau. Đường thẳng này tạo ra đoạn nối ngắn nhất giữa hai điểm đó.”

“Một đoạn thẳng là một phần của đường thẳng mà bị giới hạn bởi hai đầu mút, và là quỹ tích của tất cả những điểm nằm giữa hai đầu mút này trong quan hệ thẳng hàng.”

– Hai đường thẳng có 1 điểm chung gọi là hai đường thẳng cắt nhau tại 1 điểm

– Hai đường thẳng có vô số điểm chung thì trùng nhau

– Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song với nhau )

Ở bài giảng này chúng ta chỉ đề cập tới các khái niệm về đường thẳng – phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Oxy.

* Nội dung chính của bài viết này chúng ta muốn đề cập tới: các dạng phương trình của đường thẳng , góc giữa hai đường thẳng và khoảng cách từ một điểm tới đường thẳng

Khái niệm về đường thẳng, phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Oxy