Một số vấn đề về phương trình mũ và logarit

Bài viết giới thiệu bạn đọc luận văn Một số vấn đề về phương trình mũ và logarit của Nguyễn Hữu Lương trong chuyên ngành phương pháp toán sơ cấp.

Mở đầu của luận văn là Phương trình mũ và logarit thường gặp với các Phương trình mũ và logarit cơ bản cùng các phương pháp giải phương trình mũ và logarit như: Phương pháp biến đổi tương đương hoặc đưa về cùng cơ số, Phương pháp đặt ẩn phụ.

Phần hai là: Phương pháp hàm số đối với phương trình mũ và logarit bao gồm: Sử dụng tính liên tục, tính đơn điệu của hàm số, Sử dụng phương pháp giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số, sử dụng định lý Lagrange, Sử dụng phương pháp điều kiện cần và đủ và sử dụng phương pháp đánh giá.

Phần 3: là Phương pháp đặt nhân tử cho phương trình mũ với: Một số dạng phương trình nhân tử, có Một số chú ý và bài tập về dạng này.

Mời các bạn đi vào chi tiết của luận văn Một số vấn đề về phương trình mũ và logarit – Nguyễn Hữu Lương