Một vài ứng dụng của bất đẳng thức Bunhiacopxki vào giải toán

Đa số các em chỉ biết dùng bất đẳng thức Bunhiacopxki vào việc chứng minh bất đẳng thức mà thôi. Hôm nay, Toán cấp 3 sẽ giới thiệu thêm một vài ứng dụng của bất đẳng thức này vào một số dạng toán.

Trước tiên chúng ta cần phải nắm rõ về cách chứng minh bất đẳng thức Bunhiacopxki thì mới có thể áp dụng vào giải bài tập một cách có hiệu quả được. Sau đây là một vài ví dụ nêu lên ứng dụng của bất đẳng thức này vào giải toán.

1. Sử dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki để chứng minh các bất đẳng thức khác

Một vài ứng dụng của bất đẳng thức Bunhiacopxki vào giải toán

2. Sử dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki để tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất ( Min, Max của hàm số)

Một vài ứng dụng của bất đẳng thức Bunhiacopxki vào giải toán-1

3. Sử dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki để giải phương trình

Một vài ứng dụng của bất đẳng thức Bunhiacopxki vào giải toán-2

Dưới đây là tài liệu đầy đủ về ứng dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki vào giải toán