Thẻ: tổ hợp

Các kiến thức cần ghi nhớ với chuyên đề tổ hợp xác suất

Các kiến thức cần ghi nhớ trong chuyên đề tổ hợp xác suất bao gồm: các công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp và các dạng toán tổ hợp, xác xuất thống kê thường gặp. Sau khi nắm được vững các công thức để sử dụng thì các em cần phải phân biệt được khi

Phương pháp chung giải đại số tổ hợp và xác suất (có ví dụ minh họa)

Việc học tốt dạng bài tập đại số tổ hợp và xác suất rất quan trọng bởi nó là dạng bài tập năm nào cũng có trong đề thi tuyển sinh vào đại học, nay là thi THPT quốc gia. Phương pháp chung giải đại số tổ hợp và xác suất được Toancap3.com giới thiệu