Tất tần tật về Toán đại số tổ hợp

Toancap3.com tổng hợp tất tần tật kiến thức về đại số tổ hợp: Phép đếm, Hoán vị, Chỉnh hợp, Tổ hợp, Nhị thức Newton.

Tài liệu này gồm có 5 chương được dưới đây:

– Chương 1: Quy tắc cơ bản của phép đếm

– Chương 2: Hoán vị

– Chương 3: Chỉnh hợp

– Chương 4: Tổ hợp

– Chương 5: Nhị thức Newton

Download tài liệu về Đại số tổ hợp tại đây.

Pass giải nén: toancap3.com