Các kiến thức cần ghi nhớ với chuyên đề tổ hợp xác suất

Các kiến thức cần ghi nhớ trong chuyên đề tổ hợp xác suất bao gồm: các công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp và các dạng toán tổ hợp, xác xuất thống kê thường gặp.

Sau khi nắm được vững các công thức để sử dụng thì các em cần phải phân biệt được khi nào thì sử dụng các công thức nào, công thức nào phù hợp với dạng toán nào…

Dưới đây là các công thức cần ghi nhớ có ví dụ minh họa và các dạng toán thường gặp cùng với phương pháp giải chi tiết dễ hiểu.

 

Xem thêm:

Khái niệm tổ hợp trong toán học

Phương pháp chung giải đại số tổ hợp và xác suất (có ví dụ minh họa)