Tính tích phân bằng cách đặt ẩn phụ không làm thay đổi cận

Phương pháp đặt ẩn phụ được sử dụng nhiều trong giải phương trình, bất phương trình bậc cao. Và để tính tích phân thì người ta cũng dùng cách này.

Về nguyên tắc các em cần đặt ẩn phụ sao cho không làm thay đổi cận của tích phân. Cách làm này được minh họa rõ qua các ví dụ dưới đây:

 

Với cách đặt ẩn phụ trên sẽ làm bài toán được giải quyết nhanh chóng hơn nhiều. Tuy nhiên, dựa vào kinh nghiệm mà các em biết được có nên sử dụng cách đặt ẩn phụ để giải tích phân hay không.