Tổng hợp các công thức cần ghi nhớ Toán cấp 3

Tổng hợp các công thức cần ghi nhớ Toán cấp 3 đầy đủ theo từng chuyên đề.

Các công thức bao gồm: căn bậc 2, chuyên đề phương trình và bất phương trình, dấu của tam thức bậc hai, bất đẳng thức, lượng giác (các góc lượng giác, công thức lượng giác…), hàm số, đạo hàm, tích phân, tổ hợp, nhị thức Newton, hình học phẳng…