Từ điển Toán học tiếng Anh bài số 1

Từ khi thống nhất đất nước cho tới nay Toán học Việt Nam không ngừng phát triển và có nhiều bước tiến vượt ra quốc tế. Chính vì vậy mà những cuốn từ điển Toán học tiếng Anh là vô cùng cần thiết.

Hiện này, các cuộc thi Toán học diễn ra không chỉ hạn hẹp trong một thành phố hay một quốc gia mà nó đã diễn ra trong khu vực Đông Nam Á, Châu Á và cả thế giới. Vì vậy các thầy cô và cả các em học sinh cần trang bị cho mình những kiến thức về ngôn ngữ mà ở đây là tiếng Anh.

Toancap3.com đã sưu tầm và tổng hợp lại ebook toán song ngữ Anh Việt. Cuốn sách Từ điển Toán học tiếng Anh bài số 1 giúp các em học sinh và các thầy cô giáo bước đầu làm quen với Toán học bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Nó có tác dụng rất tốt cho việc phát triển tư duy và ngôn ngữ của các em học sinh.

Dưới đây là từ điển song ngữ Anh Việt Toán học để giúp thầy cô có thể làm tốt công việc dạy học khi tiếp xúc với sách Toán tiếng Anh.