Ứng dụng hàm lồi lõm để chứng minh bất đẳng thức Jensen

Ứng dụng hàm lồi lõm để chứng minh bất đẳng thức đã được khai thác nhiều và đại diện cho ứng dụng đó là bất đẳng thức Jensen.

Mời các bạn cùng Toán cấp 3 tham khảo về đề tài ứng dụng hàm lồi lõm để chứng minh bất đẳng thức nhé.