41 bài tập trắc nghiệm ứng dụng hình đa diện

Dưới đây là 41 bài tập trắc nghiệm ứng dụng hình đa diện giúp các em học sinh khối 12 ôn thi THPT quốc gia, rèn luyện giải nhanh các bài về đa diện.

Câu 1: Một trang trại chăn nuôi dự định xây dựng một hầm biogas với thể tích 12 m3 để chứa chất thải chăn nuôi và tạo khí sinh học. Dự kiến hầm chứa có dạng hình hộp chữ nhật có chiều sâu gấp rưỡi chiều rộng. Hãy xác định các kích thước đáy (dài, rộng) của hầm biogas để thi công tiết kiệm nguyên vật liệu nhất (không tính đến bề dày của thành bể). Ta có kích thước (dài; rộng – tính theo đơn vị m, làm tròn đến 1 chữ số thập phân sau dấu phẩy) phù hợp yêu cầu là:

A. Dài 2,42m và rộng 1,82m                      B. Dài 2,74m và rộng 1,71m

C. Dài 2,26m và rộng 1,88m                      D. Dài 2,19m và rộng 1,91m

Câu 2: Một hộp đựng chocolate bằng kim loại có hình dạng lúc mở nắp như hình vẽ dưới đây. Một phần tư thể tích phía trên của hộp được dải một lớp bơ sữa ngọt, phần còn lại phía dưới chứa đầy chocolate nguyên chất. Với kích thước như hình vẽ, gọi x = xo là giá trị làm cho hộp kim loại có thể tích lớn nhất, khi đó thể tích chocolate nguyên chất có giá trị là Vo . Tìm Vo.

41 bài tập trắc nghiệm ứng dụng hình đa diện-1A. 48 đvtt        B. 16 đvtt        C. 64 đvtt        D.  64/3 đvtt