50 câu trắc nghiệm lượng giác lớp 10 có đáp án

Gửi tới các em học sinh khối lớp 10 ôn thi lượng giác bằng 50 câu trắc nghiệm, có đáp án bên dưới. Các em cần luyện giải cho thật nhanh và chính xác.

50 câu trắc nghiệm lượng giác lớp 10 có đáp án-1
50 câu trắc nghiệm lượng giác lớp 10 có đáp án-2

50 câu trắc nghiệm lượng giác lớp 10 có đáp án-3

50 câu trắc nghiệm lượng giác lớp 10 có đáp án-4

50 câu trắc nghiệm lượng giác lớp 10 có đáp án-5

Nếu các em chưa nắm được phần lý thuyết về công thức lượng giác thì xem lại đường dẫn https://hoidaptructuyen.vn/cau-hoi/danh-sach-cong-thuc-luong-giac-day-du-nhat/ này nhé