Bất đẳng thức Cauchy-Schawarz và ứng dụng

Bài viết sau đây sẽ trình bày một kĩ thuật nhỏ nhưng khá hữu ích trong việc áp dụng bất đẳng thức Cauchy–Schwarz để chứng minh các bất đẳng thức.

Với mỗi bài toán bất đẳng thức thì trước tiên là phân tích cách tiếp cận, tiếp theo nêu nên ý tưởng làm bài. Và cuối cùng là lời giải chi tiết.

Ở đây tài liệu chỉ hướng dẫn cách chứng minh bất đẳng thức ba biến bằng Bất đẳng thức Cauchy-Schawarz. Đối với các bất đẳng thức nhiều biến hơn thì làm tương tự.

Tài liệu Ứng dụng Bất đẳng thức Cauchy-Schawarz dạng Engel trong chứng minh bất đẳng thức