Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp GLA – Bùi Việt Anh

Phương pháp GLA là tên gọi của phương pháp hình hóa học đại số để chứng minh bất đẳng thức. Thực chất đây chỉ là ứng dụng của phương pháp p, R, r trong đại số mà thôi.

Ứng dụng của phương pháp GLA chủ yếu dùng để chứng minh các bất đẳng thức hình học. Cụ thể là người ta đã quy các đại lượng như độ dài sin, cos của tam giác về p, R, r

Bài viết thuộc bản quyền của tác giả Bùi Việt Anh. GLA là viết tắt của từ GEOMETRIZE ALGEBRA . Bài viết đã cho chúng ta cái nhìn mới mẻ về ý nghĩa Hình học của các bất đẳng thức Đại số thông thường.

Mời các bạn xem tài liệu bên dưới: