Ebook Phương pháp giải các dạng toán Hình học 10

Trong cuốn sách Phương pháp giải các dạng toán Hình học 10 này, các đề mục của Kiến thức căn bản dựa theo sách giáo khoa Toán 10 xuất bản năm 2006.

Ngoài ra, chúng tôi đưa vào những vấn đề cùng các bài tập mở rộng tưong thích nhằm phuc vu cho các em học sinh khá giỏi. Chúng tôi đã gắng công sưu tầm, biên soạn, chỉ đơn giản nhằm mục đích giúp các bạn hoc sinh có thêm tư liệu tham khảo trong quá trình học tập.

Cuốn sách gồm ba chương. Mỗi chương gồm ba phần A, B, C như sau:

  • Phần A: KIẾN THỨC, VÍ DỤ VÀ BÀI TẬP CĂN BẢN

Nội dung phần A bao gồm các kiến thức thu gọn từ sách giáo khoa, với ví du minh hoạ và bài tập căn bản. Các ví dụ và bài tập tương tự hoặc có phần khó hơn các bài tập ờ SGK, vì mục đích của sách chỉ đơn thuần là tham khảo hỗ trợ. Ngoài ra, chúng tôi chứng minh một số tính chất mà sách giáo khoa chỉ gợi ý hoặc xem như bài tập. Các tiêu mục có khi được gộp lại, nhưng nội dung kiến thức vẫn tuân thủ chương trình hiện hành.

  • Phần B: MỘT SỐ KIẾN THỨC VÀ VÍ DỤ MỞ RỘNG

Phần này bao gồm các kiến thức mở rộng (có chứng minh) trên cơ sở các kiến thức đã biết. Đây là những kiến thức phổ biến trong việc bồi dường hoc sinh giỏi. Bên cạnh các kiến thức đươc trình bày là những ví dụ minh hoạ. Trong phần này, nhằm mục đích để cho cuốn sách không quá dày, chúng tôi đã không đưa vào các phần bài tập. Tuy nhiên, tự thân các ví dụ cùng những nhận xét kèm theo cũng có thể phần nào bồi dưỡng cho các em thêm một số điều hữu ích, từ đó, có thể tiếp cận để giải quyết những bài tập xa hơn mà các em tìm gặp trong một cuốn sách tham khảo khác.

  • Phần C: LỜI GIẢI HOẶC HƯỚNG DẪN CÁC BÀI TẬP

Hướng dẫn giải tất cả các bài tập trong những phần trước.

Chúng tôi hi vọng bạn đọc tìm thấy nơi đây những điều bổ ích và tận tình góp ý để lần in sau cuốn sách sẽ tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn.

Đọc sách Phương pháp giải các dạng toán Hình học 10: