Ôn luyện thi môn Toán trắc nghiệm THPT quốc gia 2017

Sách Ôn luyện thi môn Toán trắc nghiệm THPT quốc gia 2017do các tác giả Lương Đức Trọng – Nguyễn Như Thắng – Kiều Trung Thủy biên soạn.

Sách gồm 258 trang với nội dung gồm các phần: Phần 1 là định hướng chung kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy môn Toán. Và phần 2: Nội dung ôn luyện.

Phần nội dung ôn luyện thi môn Toán trắc nghiệm gồm có:

Chương 1. Hàm số

+ Chuyên đề 1.1. Tính đơn điệu của hàm số
+ Chuyên đề 1.2. Cực trị của hàm số
+ Chuyên đề 1.3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
+ Chuyên đề 1.4. Đường tiệm cận
+ Chuyên đề 1.5. Đồ thị hàm số
+ Chuyên đề 1.6. Tiếp tuyến – tương giao đồ thị hàm số

Chương 2. Hàm số mũ và hàm số logarit

+ Chuyên đề 2.1. Các bài tạp vận dụng các công thúc biến đổi
+ Chuyên đề 2.2. Hàm số mũ và logarit
+ Chuyên đề 2.3. Tính đơn điệu của hàm số mũ và logarit
+ Chuyên đề 2.4. Đồ thị hàm số
+ Chuyên đề 2.5. Phương trình mũ
+ Chuyên đề 2.6. Bất phương trình mũ
+ Chuyên đề 2.7. Phương trình logarit
+ Chuyên đề 2.8. Bất phương trình logarit

Chương 3. Nguyên hàm – Tích phân

+ Chuyên đề 3.1. Nguyên hàm – Tích phân các hàm cơ bản
+ Chuyên đề 3.2. Phương pháp biến đổi
+ Chuyên đề 3.3. Phương pháp tích phân từng phần
+ Chuyên đề 3.4. Tính diện tích hình phẳng
+ Chuyên đề 3.5. Tính thể tích khối tròn xoay
Chương 4. Số phức
+ Chuyên đề 4.1. Tìm các yếu tố liên quan đến số phức
+ Chuyên đề 4.2. Biểu diễn hình học của số phức

Chương 5. Khối đa diện

+ Chuyên đề 5.1. Các bài toán về thể tích của khối đa diện
+ Chuyên đề 5.2. Các bài toán về khoảng cách trong không gian
Chương 6. Khối tròn xoay
+ Chuyên đề 6.1. Hình nón
+ Chuyên đề 6.2. Mặt trụ
+ Chuyên đề 6.3. Mặt cầu

Chương 7. Phương pháp tọa độ trong không gian

+ Chuyên đề 7.1. Các bài toán về tọa độ điểm
+ Chuyên đề 7.2. Các bài toán về phương trình mặt cầu
+ Chuyên đề 7.3. Các bài toán về phương trình mặt phẳng
+ Chuyên đề 7.4. Các bài toán về phương trình đường thẳng
+ Chuyên đề 7.5. Các bài toán tổng hợp

Chương 8. Một số đề thi mẫu

Xem tài liệu dưới đây: