Một số vấn đề về bất đẳng thức – Nguyễn Anh Khoa

Một số vấn đề về bất đẳng thức được Nguyễn Anh Khoa – giáo viên lớp 10 Toán trường THPT chuyên Lê Khiết biên soạn giúp các em học sinh thêm hiểu rõ về bất đẳng thức.

Tài liệu nêu nên mối quan hệ mật thiết giữa Các bất đẳng thức thuần nhất có điều kiện và không có điều kiện với kĩ thuật chuẩn hoá bất đẳng thức.

Trong tài liệu này các bạn sẽ học được những kiến thức sau:

  • Bất đẳng thức thuần nhất
  • Một số phương pháp, kĩ thuật chứng minh bất đẳng thức gồm các phương pháp: dồn biếnkĩ thuật đổi biến P,Q,R , phương pháp cân bằng hệ số, kĩ thuật chọn điểm rơi, phương pháp phản chứng
  • Kĩ thuật chuẩn hóa Bất đẳng thức thuần nhất đối xứng: kĩ thuật chuẩn hóa và ứng dụng của nó với các vấn đề cần quan tâm