Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm đại số và giải tích 11

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm đại số và giải tích 11 là cuốn thứ 3 trong số 6 cuốn sách giải bài tập trắc nghiệm toán THPT của Cự Môn.

Sự ưu việt của phương pháp thi trắc nghiệm đã và đang được chứng minh những nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới bởi những ưu điểm như tính khách quan, tính bao quát và tính kinh tế.

Theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp sẽ tuyển sinh bằng phương pháp trắc nghiệm. Và để có được thời gian chuẩn bị tốt nhất, các bài kiểm tra kiến thức trong chương trình THCS và THPT cũng sẽ có phần trắc nghiệm để các em học sinh làm quen.

Sau đây là nội dung cuốn sách Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm đại số và giải tích 11:

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm đại số và giải tích 11

Nội dung xem tiếp tại đây: https://drive.google.com/file/d/0B7uAMT9Yh6ueLTVtQk9KUkxwc0k/view