Sáng tạo bất đẳng thức tập 1 – Phạm Kim Hùng

Sự hấp dẫn của cuốn sách sáng tạo bất đẳng thức tập 1 của tác giả Phạm Kim Hùng là sự sáng tạo ra bất đẳng thức  mới có rất nhiều ứng dụng.

Sự hiểu biết sâu sắc về bất đẳng thức mới là quan trọng nhất. Cần phải nắm rõ các phương pháp chứng minh bất đẳng thức cổ điển trước khi tìm hiểu các bất đẳng thức sáng tạo.

Cuốn sách này là tài  liệu quý giá dành cho những ai yêu thích bất đẳng thức. Nó được chia làm các mục là các phương pháp chứng minh mới. Đi kèm với lý thuyết là ví dụ với nhận xét và cách giải chi tiết dễ hiểu.