Sắp công bố đề thi minh họa lần 2 vào cuối tháng 1 năm 2017

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Giáo dục thì sẽ công bố đề thi minh họa lần 2 vào cuối tháng 1 năm 2017, chuẩn bị cho đợt thi THPT quốc gia năm 2017.

Trong đợt ra đề thi minh họa lần 2 này thì cũng có đề thi minh họa môn Toán.

Các bạn có thể xem Đề thi minh họa môn Toán lần 1 và làm thử trước khi đợi đề thi lần 2.

Theo yêu cầu của phó Thủ thướng chính phủ Vũ Đức Đam thì Bộ Giáo dục đang xây dựng bộ đề thi thử nghiệm theo 5 bài thi. Sau khi học sinh khối lớp 12 hoàn thành chương trình học thì bộ GD sẽ công bố rộng rãi bộ đề thi này.

Đề thi minh họa lần 2 sẽ đánh giá được năng lực thí sinh

Đề thi minh hoạ được xây dựng theo hướng đánh giá năng lực thí sinh, yêu cầu mức độ vận dụng kiến thức, thêm câu hỏi mở, giảm câu hỏi học thuộc lòng… đảm bảo độ phân hoá giữa thí sinh chỉ thi tốt nghiệp với thí sinh tham gia tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Sắp công bố đề thi minh họa lần 2 vào cuối tháng 1 năm 2017

Từ tháng 10 năm 2016, Bộ GD đã tổ chức 10 đợt biên soạn câu hỏi thô trên toàn quốc: huy động giáo viên biên soạn, biên tập câu hỏi thi, khai thác các câu hỏi thi trong ngân hàng câu hỏi thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tham khảo, vận dụng trong dạy học và ôn thi của giáo viên và học sinh, Bộ Giáo dục đã biên soạn được hơn 60000 câu hỏi thô, đáp ứng đúng quy trình xây dựng câu hỏi thi chuẩn hoá của lý thuyết khảo thí hiện đại. So với dự kiến ban đầu, số câu hỏi biên soạn được tăng lên gấp đôi.

Nguồn câu hỏi thô được biên soạn, gửi tới Hà Nội để thẩm định. Hiện đã triển khai được 7 đợt thẩm định, khoảng 45000 câu hỏi đã được biên tập. Khoảng 80% số lượng câu hỏi thô đạt chất lượng có thể sử dụng xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hoá.