Bài tập nâng cao và một số chuyên đề hình học 10

Cuốn tài liệu Bài tập nâng cao và một số chuyên đề hình học 10 được Toancap3.com sưu tầm dành cho học sinh khối 10 và cả học sinh cuối cấp luyện thi THPT quốc gia.

Bài tập nâng cao và một số chuyên đề hình học 10

Nội dung tài liệu bao gồm các chương dưới đây. Mở đầu là lý thuyết, tiếp theo là các ví dụ đi kèm với lời giải. Và cuối cùng là các ví dụ bài tập của mỗi chương có hướng dẫn giải cho các em kiểm tra.

1. Chương 1: Vectơ

 • Vectơ. Các phép toán vectơ
 • Sự biểu thị vectơ. Phép chiếu vectơ
 • Tọa độ của vectơ trên trục và trên mặt phẳng tọa độ

2. Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

 • Giá trị lượng giác của góc α (0º ≤ α ≤ 180º)
 • Tích vô hướng của hai vectơ
 • Hệ thức lượng trong tam giác
 • Hệ thức lượng trong đường tròn

3. Chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

 • Đường thẳng
 • Đường tròn
 • Elip
 • Hypebol
 • Parabol

4. Chương 4: Các chuyên đề

 • Tích ngoài của hai vectơ và ứng dụng
 • Phương tích của điểm đối với đường tròn. Trục đẳng phương, tâm đẳng phương
 • Tiếp tuyến của ba đường cônic

* Download Tài liệu tại đây