Giáo án hình học lớp 10 cơ bản

Cuốn Giáo án hình học lớp 10 cơ bản là cơ sở lý thuyết giảng dạy cho học sinh khối 10 các kiến thức cơ bản về hình học phẳng.

Nội dung:

1. Chương 1: Vectơ

  • Bài 1: Các định nghĩa
  • Bài 2: Tổng và hiệu của hai vec tơ

HĐ của học sinh

Nội dung

2. Chương 2: Bài tập

  • Hệ trục tọa độ
  • Vectơ
  • Giá trị lượng giác của một góc
  • Tích vô hướng của hai vectơ
  • Các hệ thức lượng trong tam giác và giải

3. Chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

  • Phương trình đường elip

Giáo án hình học lớp 10 cơ bản

Cụ thể nội dung Giáo án hình học lớp 10 cơ bản các em xem tại đây.

Bài viết cùng chủ đề: Bài tập nâng cao và một số chuyên đề hình học 10