Khai thác hàm số lồi, lõm để chứng minh bất đẳng thức

Khai thác hàm số lồi, lõm để đánh giá bất đẳng thức là đề tài đã được khai thác nhiều trong các bài toán chứng minh bất đẳng thức.

Hôm nay Toán cấp 3 giới thiệu với các em tài liệu này giúp các em bổ sung thêm một phương pháp chứng minh bất đẳng thức nữa.