Tháng: Tháng Sáu 2017

Lý thuyết căn bậc hai

Lý thuyết căn bậc hai

Căn bậc hai của một số không âm a là số x sao cho x2 = a. Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau. 1. Các khái niệm về căn bậc hai Với số dương a, số \(\displaystyle \sqrt{a}\) được gọi là căn bậc hai số học của […]

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme